14, నవంబర్ 2016, సోమవారం

తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా

తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా
గొప్పదనమిది భరత ఖండమందనాదిగా

అవ్యయుని రూపాన నారాథ్యులై వెల్గు
దివ్య పురుషులు లేని దిక్కొకటి గలదా /తప్పేమి/

తీరు తీరుల గలరు దివ్యప్రభావులు
యెల్లెడల మనుజుల వెన్నంటి కాపాడగా /తప్పేమి/

కరుణాంతరంగు నీశ్వరుని దర్శింప
పంతమేటికి ఆ భాగవతులా సేవలో /తప్పేమి/

అరుదైన పరమాత్మసురుచిరా మూర్తిని
అరసి కొలువందగును ఆరాధ్యులందెలమితో /తప్పమి/

ఇందిరా రమణునీ హిమశైలజానాధునీ
ఇనకులేశునిగాని ఘనశ్యామునీగాని/తప్పేమి/

తిరుమలేశునిగాని శిరిడిసాయినీగాని
పరమాత్మ రూపాల పరిపరి దర్శించగా/తప్పేమి/


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి