18, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

పరమాత్మ కృష్ణుని భాగవత లీలలలో .....

పరమాత్మ కృష్ణుని భాగవత లీలలలో
భరత భూమి పునీతయై తరించెను గదా

కోరి గొల్లలతోడ గూడి పెరిగిన తీరులో
తీరైన యల్లరి తెలిసి మురిసెను గదా /బాల్య/

రాధికా గోపికా రమణుల ప్రేమలతో
కడు మనోహర ప్రేమ కావ్యమే నడిచె గదా /బాల్య/

కంసాది రాక్షస హింసాది యిడుములు బాసి
జనులెల్లరభయ ప్రశాంతత బొందిరి గదా/బాల్య/

మోహనాకారుని మురళీగాన మోహితుమయి
తడిసి జగతి యమృతత్వ సిధ్ధి పొందెను గదా/బాల్య/

సారపు ధర్మము సరి విమల సత్యముల కండయై
తరియింపగా తాను దైవమై నిలిచె గదా/బాల్య/

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి