17, నవంబర్ 2016, గురువారం

రాముడే రాజుగా రక్షగా జగతికి .....

రాముడే రాజుగా రక్షగా జగతికి
త్రిభువనములు కొలిచేను త్రేతాయుగాదిగా

ఒక్కటే మాటగా ఒక్కటే శరముగా
ఒక్క సీతకె పతిగ యుగపురుషుడై నిలిచె /రాముడే/

తల్లి దండ్రుల మాట తలదాల్చి కడదాక
పడరాని యిడుముల పడిన శ్రీ /రాముడే/

అన్నగా తమ్ములకు ఆదర్శమూర్తిగా
మన్ననలు పొంది యీ మనుజులందరకు /రాముడే/

రావణుని చావుతో రామబాణము శక్తి
రామనామము శక్తి రాజిల్లి లోకాన /రాముడే/

గ్రామ గ్రామాన శ్రీరామ మందిరాలు వెలసి
జగములన్నింట సకల జన హృన్మందిరాలలో/రాముడే/

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి